Seriál Logopédia do vreckaTáto práca bola dlhé roky pomôckou pre učiteľov na prvom stupni základných škôl. Nechce nahradiť odbornú logopedickú starostlivosť, ale iba pomôcť rodičom odchytiť a pokiaľ možno napraviť drobnejšie chybné vyslovovanie slov u svojich detí aj bez návštev logopedickej poradne. Dobré aj pre rodičov s deťmi v predškolskom veku.Týmto sa chcem poďakovať autorovi seriálu, promovanej logopedičke Viere Tomekovej za jej celoživotnú prácu s deťmi, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti.