Projekty externým zákazníkom

Program "ISIT software SK"

Web stránka projektu

Ucelené softvérové riešenie pre riadenie ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti s analýzou rizík. Je to znalostná aplikácia, s lokalizáciou v slovenskom, českom a anglickom jazyku, určená pre všetky členské štáty EÚ. Vývoj celej aplikácie vrátane užívateľského rozhrania. Zákazník: ISIT Slovakia, s.r.o.

Program "Evidencia športového strelca"

Web stránka projektu

Program sa zaoberá evidenciou agendy športového strelca. Evidenciou strelcov, zbraní, príslušenstva, streliva a súťaží. Vývoj celej aplikácie vrátane užívateľského rozhrania. Zákazník: MICRODAT, s.r.o.

Program "Evidencia športového klubu"

Web stránka projektu

Program sa zaoberá agendou športového klubu. Čiže konkrétne evidenciou členov klubu, aktivít klubu, evidenciou príjmov a výdajov, majetku klubu, ročných členských poplatkov a taktiež evidenciou dotácií klubu. Vývoj celej aplikácie vrátane užívateľského rozhrania. Zákazník: MICRODAT, s.r.o.

Program "EDO 1"

Web stránka projektu

Dochádzkový softvér k Entry terminálom. Vývoj aplikácie do verzie 1.27 Zákazník: TSS Group a.s.

www.otuzilcitrencin.sk

Zákazník: Trenčianske Tulene (sponzorované)